All posts by CoolBrands People

Mary Elizabeth Klein

‘Balancing Organizations through Culture’ – Mary Elizabeth Klein

Sitting by a crackling fire on a cold winter day, the noise of the CIty banished by the music playing, low in sound, we are talking with Mary Klein. Mary has completed her assignment as CFO at Berggruen Holdings and is enjoying her time away from daily responsibilities. “This is a perfect place to meet and the kind in my vision of what an office could look like” Mary remarks.

Mary was one of the first women to enter the partner ranks at Ernst & Young (EY), and adding to this accomplishment is also the realization that she was one of the first women partners in a male dominated industry.

Continuing our conversation one realizes that Mary’s enthusiasm about work is rooted in the background of her early musical education at Thornton School of Music, at the University of Southern California. Besides her musical training she was aspiring to make the world a better place, through music and cultural understanding. She still does…through music and cultural commitment, and therefore, it took her from being a concert pianist candidate to becoming a savvy business intellectual.

“Like a character and catalyst as Mary Poppins, I have been working in established environments to also transform and give a better understanding of cultural change. I am ready to serve again” Mary says.

Mary seeks to bring her skills by combining her strategic business abilities and as a creative problem-solving pianist into the corporate world. She did this once successfully before as an executive at EY and then again at Berggruen Holdings.

“Cultural understanding is the missing link” Mary continues, “nothing is more thrilling to me than to find or create this link in an organization.”

For nearly two decades and as a partner at EY, she chose a process of establishing her company as a corporate sponsor at Carnegie Hall and is now looking at it as her cherished achievement.

Her wide ranging background and knowledge in music, art, history and writing is the foundation to further these ideas of a balanced work culture.

She speaks and envisions her bond with business relations by inviting them to concerts at Carnegie Hall — an enriching experience for all of them.

The partnership with Carnegie Hall is also her legacy at EY, as a sustainable corporate culture.

Anywhere Mary is needed and where she is deeply committed, she then serves an organization as a leader to solve business problems through this mix of imagination, vision and metrics.

“I leverage my financial knowledge and deep interest in people to build a balanced work-culture and bring an organic connection among associates in an organization,” she is adding in her enthused way of speaking. “Any leader seeks to revitalize the workplace environment to sustain their human capital, which is their biggest asset. This is where I can leverage my experience and my passion to accelerate this vision, a mixture of culture and professionalism in a traditional workplace.”

We are finishing our talk…and I have realized that Mary’s thoughtful vision includes the empowerment of employees to make a difference in a well-balanced workplace. This vision strives to achieve more innovation in cultural and business environments.

Find out more about Mary

 

Tags: Meeting Mary Klein, Meeting Mary Elizabeth Klein, Mary Klein, Mary Elizabeth Klein, #MaryKlein, sustainable culture, sustainable corporate culture

Maud Kleuskens - Collaborative leadership

“Collaborative Leadership” – Maud Kleuskens

Op verschillende momenten in mijn leven heb ik situaties meegemaakt die ‘disfunctioneel’ waren; thuis, op school, op het werk en met de mensen die ik liefheb. Al op jonge leeftijd was ik ervan overtuigd dat ik hier iets aan wilde doen. Toen ik wat ouder was, ben ik gaan uitzoeken hoe ik disfunctionele systemen zou kunnen ombuigen naar functioneel. De sleutel heb ik gevonden in ‘collaboration & co-creation’

‘Collaboration’ betekent niet dat de mensen met wie je samenwerkt je beste vrienden zijn, of zelfs dat je ze leuk hoeft te vinden. Het gaat over het opzijzetten van persoonlijke vooroordelen, het beste van jezelf naar voren te brengen en de nadruk te leggen op de gemeenschappelijke doelstelling.

De generatie van de millennials wordt gezien als de aanstichters van het nieuwe samenwerken. Ik zie dit echter als veel breder dan een generatie. In mijn optiek is er sprake van een nieuw concept, een ‘millennial mentaliteit’, die veel meer impact heeft op onze samenleving dan velen denken, of willen geloven.

Maud Kleuskens - Millennials, who are they?

Maud Kleuskens – Millennials, who are they?

Het zijn niet alleen de jongens en meisjes die de arbeidsmarkt betreden. Het is een nieuwe manier van werken, leven, samenwerken en samen leven. Denk aan concepten als airbnb en Uber, ultieme voorbeelden van de millennial mentaliteit. We gaan voorbij aan bezit, we delen. Andere business modellen worden uitgevonden, andere manieren om je succes te meten, als bedrijf en als individu.

Organisaties moeten leren de verschillen tussen generaties, tussen de oude mentaliteit en de nieuwe mentaliteit, te verkleinen. Verschillen die zeker groter gaan worden zodra de millennials management en andere hoge functies gaan vervullen.

Ook zullen organisaties moeten leren nieuwe strategieën te ontwikkelen om maximaal te kunnen profiteren van de toegevoegde waarde van deze millennial mentaliteit.

Bedrijven die deze verandering in mentaliteit niet integreren en hun organisatie daarop aanpassen, zullen de toekomst niet overleven. Het is meer dan een generatie mensen, het is een totale shift in mentaliteit, een ander ‘concept’ waarin we leven.

Door mijn achtergrond, ervaring en passie met elkaar te combineren, slaag ik erin bedrijven deze transitie te laten maken en succesvol de toekomst tegemoet te treden.

Maud Kleuskens - Collaborative leadership

Maud Kleuskens – Collaborative leadership

Renee de Kuyper - Expert Familiebedrijven

Meeting Renee de Kuyper – Nieuwe Kijk op Ondernemen (NL)

NIEUWE KIJK OP ONDERNEMEN

Ik geloof dat familiebedrijven en sociale ondernemingen de standaard zouden moeten zijn voor succesvol zakendoen. Ondernemingen hebben een verantwoordelijkheid die verder reikt dan de belangen van de aandeelhouders, gebaseerd op de normen en waarden van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Ondernemen met aandacht voor de drie P’s, people, planet en profit zou in mijn optiek aan de basis moeten staan van ieder gezond bedrijf. Op de lange termijn ben ik ervan overtuigd dat bedrijven die deze triple-bottom-line niet hanteren, niet zullen overleven. Daarom heb ik mijzelf ten doel gesteld mijn kennis en ervaring in te zetten voor familiebedrijven en sociale ondernemingen. 

DE KRACHT VAN FAMILIEBEDRIJVEN

We leven in een tijd waarin de wereld continu aan verandering onderhevig is: de digitale revolutie, de intrede van de Y-generatie op management posities, de opkomst van de reputatie economie. In familiebedrijven zijn normen en waarden en bedrijfsethiek vaak sterk ontwikkeld. Deze vormen een leidraad en helpen het bedrijf de juiste koers te varen ondanks uitdagingen en veranderingen. Het is cruciaal om te blijven ondernemen, dat is immers de spirit van het familiebedrijf. Meegaan met nieuwe ontwikkelingen, zonder risico’s uit het oog te verliezen.

Familiebedrijven zijn vaker gefocust op de lange termijn, ze zijn bezig met meer dan winstgevendheid. Ze zijn op de lange termijn begaan met al hun belanghebbenden; klanten, medewerkers, leveranciers en de omgeving/maatschappij waarin ze actief zijn. Het concept van duurzaamheid, waarbij de verschillende spelers en elementen in de bedrijfsvoering worden meegenomen, is van oudsher geïntegreerd in familie bedrijven.

DE WERELD ACHTER DE CIJFERS

Mijn ervaring als ondernemer en commissaris stelt me in staat de wereld achter de cijfers te bewandelen. Cijfers zijn duidelijke indicatoren voor het aansturen van een bedrijf, maar er zijn ook onderstromen waar je als lid van de RvC op moet letten. Dit zijn werknemers, leveranciers, klanten of zelfs overheden die direct of indirect invloed kunnen hebben op bedrijfsresultaten.

SHAREHOLDER VALUE VERSUS STAKEHOLDER VALUE

Sinds de crisis in 2008 is het Amerikaanse model van het maximaliseren van ‘shareholder value’ behoorlijk onder vuur komen te liggen. Mijn overtuiging is dat het gaat om het maximaliseren van de ‘stakeholder’ value, wat zal bijdragen aan de continuïteit van het bedrijf. Tevredenheid van klanten, loyaliteit van medewerkers en een goede relatie met de gemeenschap waarin je actief bent, zijn mijns inziens randvoorwaarden voor een succesvol bedrijf.

SOCIAAL ONDERNEMEN

Sociaal ondernemen is, zeker internationaal gezien, een groeiend fenomeen. Bij sociaal ondernemen staat een maatschappelijke missie voorop en is het verdienen van geld een middel om die missie te bereiken, het creëren van maatschappelijke impact. De waarden van sociaal ondernemers liggen doorgaans dicht bij de waarden van familiebedrijven. Ik onderschrijf de visie en de uitgangspunten van sociaal ondernemen en vertaal deze naar ‘gewone’ bedrijven. Welke stappen zijn vereist om de omslag van ‘winst gericht’ naar sociaal ondernemen te maken? Hoe krijgen we voldoende draagkracht, vanuit de organisatie? Dit is een lange termijn, vaak niet eenvoudige taak, echter wanneer het lukt, is de impact en de voldoening des te groter.

DE VOLGENDE GENERATIE

Er zijn nogal eens spanningen binnen het familiebedrijf tussen de zittende en de nieuwe generatie leiders. Nieuwe generaties willen verandering, verbetering, innovaties. De zittende generatie is meestal tevreden over de manier waarop het bedrijf wordt geleid.

Een van mijn activiteiten op dit moment in ons eigen familiebedrijf is het voorbereiden en begeleiden van de volgende generatie leiders en aandeelhouders op hun taak.

Het ontdekken van talent bij de nieuwe generatie in de familie is een interessante uitdaging. Welke rol past het best bij welk familielid en hoe kunnen we deze persoon optimaal managen om zijn/haar talent tot volle bloei te laten komen zodat one day…

Dit stelt mij in staat een intermediaire rol aan te nemen tussen de zittende en de volgende generatie leiders, beide kanten te begrijpen en te komen tot inzichten gebaseerd op ‘the best of both worlds’.

 

Tags: Renee de Kuyper, CoolBrands People, CoolBrands Women, #CoolBrandsPeople, #CoolBrandsWomen, Raad van Commissarissen , Familiebedrijven, Familie statuut, Begeleiden van de volgende generatie, Ondernemende families, Commissaris, raad van bestuur, De Kuyper, De Kuyper Concepts

Luiz Fernando Musa - Ogilvy & Mather Publicidade - by CoolBrands

Luiz Fernando Musa – “The Magic of a Great Idea”

We’re at the Cannes Lions Festival of Creativity where we speak with Fernando Musa, the CEO of Ogilvy & Mather Brazil. He shares with us his conviction that the magic of great ideas in advertising, can change perceptions and behaviour of people.

Thanks to: Patrick Williams from Pumpkin UK

Dara Brewster - co-founder DARA Artisans - by CoolBrands

Dara Brewster – “Creating a better future by empowering women artisans”

I’m at the Girls Lounge during the Cannes Lions Festival of Creativity where I speak with Dara Brewster, co-founder of DARA Artisans. She talks about her passion to help women create a sustainable income for themselves while at the same time maintaining craftsmanship traditions alive.

Becky Chidester - president Wunderman Health - by CoolBrands

Becky Chidester – “The shift in healthcare”

I’m at the Girls Lounge during the Cannes Lions Festival of Creativity where I speak with Becky Chidester, president of Wunderman Health in New York. She talks about how specific communication can help consumers take more responsibility for their own health.

Joanna Pena-Bickley - IBMix - by CoolBrands

Joanna Peña-Bickley – “Hydration, Health, Happiness”

We’re at the Cannes Lions Festival of Creativity where we speak with Joanna Peña-Bickley, Global Chief Creative Officer at IBM Interactive Experience. We talk about how she applies her expertise as an Experience Designer to tackle issues like shortage of water. 

Thanks to: Sara Ajemian from DiGennaro Communications USA