wicky-heemskerk-van-deemter

Meeting Wicky Heemskerk, ambassadeur ‘wendbaar in verandering’

“Wanneer we onszelf openstellen voor verandering en verandering omarmen… kunnen we groeien en vooruitgaan.”

Wicky is zelf een toonbeeld van verandering. Vanaf haar jonge jaren speelt verandering een grote rol in haar leven, zeker niet altijd gewenst. Toch is het haar gelukt verandering als iets goeds te zien.

Uiteraard is verandering iets wat in ieders leven voorkomt, een leven zonder verandering is ondenkbaar. En toch is verandering, of dat nou prive of zakelijk is, iets waar de meeste mensen moeite mee hebben.

Net zoals Wicky dat in haar leven heeft ervaren. Echter, zij heeft deze trend voor zichzelf weten te doorbreken. Dat heeft haar zoveel kracht en positiviteit gegeven, dat ze heeft besloten zich als professional helemaal te richten op veranderingsprocessen, wie kan dat immers beter dan een ervaringsdeskundige?

En hoe mooi is het om een persoonlijke, positieve ervaring door te geven aan anderen die er ook baat bij kunnen hebben?

Op welk moment in je leven heb je deze doorbraak meegemaakt?

Ik was 21 toen mijn vader plotseling overleed en die gebeurtenis heeft er eigenlijk voor gezorgd dat zo’n beetje alles in mijn leven ging veranderen.

Ik wist dat ik zelf drastische veranderingen op allerlei gebied in gang zou moeten zetten om mijn leven weer op de rit te krijgen. Omdat ik het gevoel had dat het me alleen niet zou lukken, heb ik veel gesprekken gevoerd met mensen om me heen die ik volledig vertrouwde en die het beste met me voor hadden.

Door deze gesprekken werd alles me een stuk duidelijker.

Het is gek, maar op het moment dat je dingen uitspreekt, worden ze waar.

Door ‘naar binnen’ te kijken kwam ik langzaamaan tot inzicht en leerde ik om een verandering te zien als een moment om verder te komen, in plaats van me ertegen te verzetten.

De beslissingen die ik op dat moment nam, waren niet makkelijk voor me.

Ik besloot een tijdje weg te gaan, even een andere omgeving.
Zo kwam ik in het buitenland terecht waar ik een super leerzame tijd heb gehad.

Ik genoot meer en meer van het ‘anders’ en kwam los van mijn vastgeroeste overtuigingen.

En na je terugkeer naar Nederland, ben je je visie gaan verwezenlijken.

Een aantal jaren na de momenten van inzicht had ik meer ervaring opgedaan met deze ‘techniek’ – de techniek van een verandering te zien als een moment om verder te komen.
Ik werd van ‘onbewust bekwaam’ – ‘bewust bekwaam’. Vandaag de dag voel ik aan wanneer ik deze techniek moet toepassen.

Doordat ik merkte dat verandering vooruitgang betekende in mijn leven, heb ik dit omarmen tot een ware kunst verheven. Ik noem dit ‘wendbaarheid’.

Ik werkte inmiddels al verschillende jaren bij IKEA en gedurende die periode heb ik ervaren hoe verzet tegen verandering vanuit medewerkers een vertragende, en in sommige gevallen zelfs een verlammende werking kan hebben op de vooruitgang van het bedrijf.

Omdat ik vanuit mijn eigen levenservaring weet hoe ik verandering naar iets positiefs kan omkeren, ben ik me daar professioneel ook meer en meer op gaan toeleggen.

Ik heb binnen IKEA de kansen gecreëerd, gekregen, en aangegrepen om mezelf volledig te ontwikkelen tot ‘change leader’.

Ik wilde mijn ervaring en de bijbehorende wendbaarheid graag overbrengen aan anderen. Ik help mensen de positieve kant van veranderingen te zien en leer ze het veranderingsproces te gebruiken om te groeien.

In de afgelopen jaren heb ik mensen en teams onder andere binnen IKEA geholpen om te gaan met veranderingen. Ik heb een methodologie ontwikkeld die ik toepas om de beoogde resultaten te bereiken.

Lees meer over de methodologie die Wicky heeft ontwikkeld en de successen die ze boekt.

Tags: Heemskerk, van Deemter, Verandering, Wendbaar, Wendbaar in verandering, Wendbaarheid, Wicky, Wicky Heemskerk, Wicky Heemskerk van Deemter, Wicky van Deemter, CoolBrands People, #CoolBrandsWomen, verander manager, verandermanager

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *